Глобал Удирдагч Их Сургууль нь Тайваний Chaoyang University of Technology их сургуультай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлнэ.