Глобал Удирдагч их сургууль Сонгок их сургуультай хамтран ажиллах гэрээг байгуулав.