ГУИС-ийн Cувилахуйн бакалаврын хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдлээ.