ГУИС нь Өмнөд Солонгосын Soongsil University тэй хамтран хос дипломын хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр боллоо.