ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ ИХ СУРГУУЛЬ  “ИХ СУРГУУЛИЙН ХӨГЖИЛ: АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ” ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.