МАГИСТРЫН АЖЛЫН ЖИНХЭНЭ ХАМГААЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.