“Онцлох оюутны хөтөлбөр”-ийн 2021-2022 оны шалгаруулалт болж дууслаа.