Тайваний Shih Chieh University тэй 2+2 хөтөлбөрөөр ГУИС ийн оюутнууд суралцах боломжтой боллоо.