humanities features
  • Тесол зэрэгтэй мэргэжлийн туршлагатай Монгол, Гадаад багш нартай.
  • Оюутан бүрийг хөгжүүлэх Харвардын жинхэнэ манлайллын хөтөлбөртэй.
  • Салбартаа нэр хүндтэй доктор профессорын баг ажилладаг.
  • Хос хэлтэй төгсөнө. Англи хэлийг 8 кредит үзэж Солонгос эсвэл Хятад хэлийг сонголтоор үзнэ. IELTS, TOEFL, TOPIK, HSK шалгалтуудад бэлдэнэ.
  • Дэлхийн 160 гаруй шилдэг их сургуулиудтай хамтран ажиллаж оюутан солилцоо, 1+3, 2+2, 1+1 зэрэг хос дипломын хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг.
  • Оюутны хөгжлийн “GLU STUDENT” цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.
  • Сургалтын кабинет, гарын авлага, ном зүйгээр бүрэн хангагдсан.
  • Инновацын төвөөр дамжуулан өөрийн гарааны компаниа байгуулан оюутан байх хугацаандаа ажлаа байраа өөрөө бий болгоно.
  • Багшлах дадлагын түшиц өөрийн сургуультай (Олон улсын хөтөлбөртэй “Шинэ зууны удирдагч бүрэн дунд сургууль” )