humanities students

Оюутны хөгжлийн “GLU STUDENT” цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Мөн манай салбар сургууль нь “Speaking club”, Илтгэх урлаг парламентын мэтгэлцээний “Оюуны индэр” клуб, The Best Translator”, “Movie English” зэрэг клубүүдийг тогтмол хичээллүүлж оюутнуудынхаа хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааг дэмжин ажилладаг. Жил бүр уламжлал болгон Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал, Англи хэлний олимпиадыг зохион байгуулдаг. Түүнчлэн Halloween, Thanksgiving баяруудыг хэл сурах арга барил руу шилжүүлэн тэмдэглэдэг.