2021/02/22
Магистрын хөтөлбөр амжилттай эхэллээ
2020-2021 оны намрын хичээлийн жилийн Боловсролын удирдлага, Эрүүл мэндийн бодлого, Бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр амжилттай эхэллээ.