SCHOLARSHIP 2023/2024 МАСТЕР БОЛОН ДОКТОРЫН 100% ТЭТГЭЛЭГҮҮД ЗАРЛАГДЛАА