Seoul Media Institute of Technology сургуультай ГУИС нь магистрын 1+1 хөтөлбөрийн түвшинд 2023 оноос хамтран ажиллахаар болов.