Анагаахын салбар сургуулийн танилцуулга

anagaah intro
anagaah intro 1

ГУИС-ийн Анагаах ухааны салбар сургууль нь 2013 онд Анагаах ухааны тэнхим гэж байгуулагдан 100 оюутантай үйл ажиллагаагаа эхлүүлж 2 удаагийн төгсөлтөөр 150 гаруй ерөнхий мэргэжлийн хүний их эмч бакалаврын боловсрол олгосон байна. Нийт төгсөгчид эмчлэх эрхийн зөвшөөрөл олгох шалгалтанд 87.8-98% ийн амжилт үзүүлсэн байна.