Сувилахуйн сургууль

Анагаах ухааны сургууль

Хүмүүнлэгийн сургууль

Хууль зүйн сургууль

Бизнесийн сургууль

9-р давхар

Заал

Номын сан

Компьютерын лаб