Багшлах бүрэлдэхүүн

business teachers

Бизнесийн сургууль нь “Бүртгэл санхүүгийн тэнхим”, “Эдийн засаг, менежментийн тэнхим” гэсэн бүтэц зохион байгуулалтайгаар ажиллаж байна.

Багшлах бүрэлдэхүүний боловсролын байдлаар докторын зэрэгтэй 6, магистрын зэрэгтэй 6, Санхүүгийн менежмент, Банкны эдийн засаг чиглэлээр хоёр багш докторантурт суралцаж байна. Боловсролын байгууллагад идэвх санаачилгатай ажилсан байдлыг үнэлэн Монгол улсын Санхүүгийн тэргүүний багш 3, боловсролын тэргүүнээр 5 багш, нийслэлийн шилдэг залуу 1 багш,  хүүхэд залуучуудын газрын шилдэг залуу алтан медальт 2 багш, боловсролын яамны хүндэт жуух бичгээр 2 багш шагнагдсан шилдэг хамт олон юм.