Бакалаврын зэрэг олгох мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Бакалаврын зэрэг олгох мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Хөтөлбөрийн нэрМэргэжилМэргэшилЕрөнхий шалгалтын чиглэл
1.Банкны эдийн засаг (өдөр, орой, эчнээ, 2.5-4 жил)Санхүү, банкны ажилтанЗээлийн эдийн засагч, нягтлан бодогч, аудитор,   Зах зээлийн эрсдэлийн шинжээч, үйл ажиллагааны эрсдэлийн шинжээч,санхүүгийн шинжээч, судлаач Хөрөнгө зохицуулалтын менежер, хөрөнгийн шинжээч, дилер, эдийн засагчМатематик Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл
2.Нягтлан бодох бүртгэл   (өдөр, орой, эчнээ, 2.5-4 жил)  Нягтлан бодох бүртгэлБүх салбарын нягтлан бодоогч, банкны теллер, татварын байцаагч, байгууллагын санхүүгийн албаны дарга, олон улсын аудиторМатематик Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл
3.Санхүү менежмент   (өдөр, орой, эчнээ, 2.5-4 жил)  Санхүүгийн ажилтанСанхүүгийн менежер, хөрөнгө оруулалтын менежер, Эдийн засагч, эрсдэлийн шинжээч, санхүүгийн шинжээч, Бүртгэл санхүүгийн ажилтан, даатгалын зуучлагч, Хянан шалгагч, улсын байцаагч, судлаач Үнэт цаасны компанид хөрөнгө зохицуулалтын менежер, хөрөнгийн шинжээч, брокер, дилер Хөрөнгө оруулалтын банканд дилер, хөрөнгө зохицуулалтын менежер  Математик Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл
4.Бизнесийн удирдлага   (өдөр, орой, эчнээ, 2.5-4 жил)   Хүний нөөцийн менежер, мэргэжилтэн Төслийн менежер, мэргэжилтэн, Стратеги төлөвлөлтийн мэргэжилтэн, Байгууллагын бүх шатны менежер, Бизнесийн судлаач, Үндсэн үйл ажиллагааны менежер, 4мэргэжилтэн, Бизнесийн зөвлөх  Математик Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл
5.Олон улсын худалдааны менежмент   (өдөр, орой, эчнээ, 2.5-4 жил)  Гадаад худалдаа, гаалийн менежмент, олон улсын эдийн засагГадаад худалдааны менежер, мэргэжилтэн, гаалийн мэргэжилтэн, маркетингийн менежер, худалдааны төлөөлөгч, борлуулалтын менежерМатематик, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл
6.Аялал жуулчлалын менежмент   (өдөр, орой, эчнээ, 2.5-4 жил)   Аялал жуулчлал, зочид буудлын салбарын менежер, аялал жуулчлалын салбарын бизнес төлөвлөгч менежер, тур оператор, жуулчны баазын даргаМатематик, Газар зүйн, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл
7.Хүний нөөцийн менежмент   (өдөр, орой, эчнээ, 2.5-4 жил)  Хүний нөөцийн менежерАж ахуйн нэгж, байгууллагад хүний нөөцийн мэргэжилтэн, менежер, Хүний нөөцийн шинжээч, хөдөлмөрийн зах зээл судлаач, Төслийн менежер, Хөдөлмөрийн харилцааны менежер, Байгууллагын сэтгэл судлаач, Мэргэжлийн байгууллагын судлаачМатематик, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл
8.Уул уурхайн менежмент   (өдөр, орой, эчнээ, 2.5-4 жил)  Уул уурхай хариуцсан менежерУул уурхайн менежер, уул уурайн судалгааны байгууллагын мэргэжилтэн, уул уурхайн ТЭЗҮГ –судлаач, инженерМатематик, Монгол Хэл , физик
9.Компьютерын сүлжээ   (өдөр, орой, эчнээ, 2.5-4 жил)  Компьютерын сүлжээний инженерТелевизийн салбарын тоног төхөөрөмж, автоматжуулалтын инженер,и дохиолол хяналтын инженер,  систем аюулгүй байдлын инженерМатематик, Физик, Монгол хэл