“ИХ СУРГУУЛИЙН ХӨГЖИЛ: АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ” СЭДЭВТ  ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.